Witness the change in
geological industry

Kim jesteśmy

SOILDATA to zespół specjalistów łączących pasję do wdrażania nowych technologii IT z wieloletnim doświadczeniem w badaniach podłoża gruntowego (geologii inżynierskiej i geotechniki). Widząc niedostatki dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i przygotować nowatorski system obsługujący badania już od prac terenowych, aż po przekazanie dokumentacji klientowi, a także umożliwić nadzór nad jakością i postępem tych prac. Tworzeniem rozwiązania zajmuje się interdyscyplinarny zespół, składający się ze specjalistów od IT, geologii i zarządzania projektami oraz finansów.

Posiadamy pozytywną opinię o pomyśle m.in. Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego, współpracujemy z naukowcami Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uznaniem dla pomysłu było pozyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej dla innowacyjnych Startupów.

Dlaczego my

Konkretna wartość: Wnosimy nową jakość dla branży geologicznej i geotechnicznej – z nami badania podłoża gruntowego opracujesz szybciej, dokładniej i z pewnością jakiej nie było dotychczas.

  • wychodzimy naprzeciw potrzebie niedoboru oprogramowania pozwalającego unikać błędów i rozbieżności pomiędzy badaniem terenowym, laboratorium i geologiem dokumentującym prace,
  • dotychczasowe rozwiązania obejmowały co najwyżej wycinek spektrum działań biura/laboratorium geologicznego
  • pozwalamy inwestorom na bieżącą ocenę jakości pracy geologów terenowych

Fakty

Kompletne narzędzie do realizacji zlecenia badawczego – od cyfrowego zbierania danych u źródła podczas prac terenowych, po analizę i obróbkę danych i przygotowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu profesjonalistów z różnych branż tworzących nasz zespół nie tylko ominęliśmy znane u konkurencji problemy. Prześcignęliśmy w naszych rozwiązaniach konkurencję tak bardzo, że wymienianie różnic to jak porównywanie furmanki do samolotu

Proponujemy i wdrażamy pełną digitalizację branży

Eliminujemy nieuczciwą konkurencję wśród firm geologicznych

Korzyści

  • jakość i prawidłowe dane zgodne z normami już u źródła ich powstawania,
  • rzeczywisty nadzór nad badaniami w terenie na bieżąco, a nie po uzyskaniu dokumentacji,
  • niezastąpione narzędzie mobilne i biurowe – ułatwienie w zbieraniu i obróbce danych geologicznych, szybsze kompleksowe narzędzie
  • możliwość prostego zarządzania zleceniem, jak i projektem – czasem, pracownikami, itp.,
  • multifunkcjonalność agregacja wielu danych firmy i projektów oraz możliwość dostępu do nich różnymi metodami. Jest to droga do ułatwiania, przyspieszania i redukowania błędów w pracy.

System Soildata

Kompleksowe narzędzie służące do prowadzenia i nadzoru badań geologicznych i geotechnicznych dla firm i inwestorów infrastrukturalnych. Program służy tworzeniu dokumentacji i składa się z części desktopowej do wygodnej pracy dokumentatorskiej w biurze oraz aplikacji na telefon/tablet do zbierania danych terenowych.

 

Budowa bazy wszystkich danych w jednym programie przez różnych użytkowników (z prac polowych, z laboratorium, z biura) i możliwość ich analizy/interpretacji z poziomu programu. Pozwoli to na: szybki dostęp do danych przez kierownika projektu; możliwość sprawdzenia jakości uzyskanych danych; ewentualną modyfikację projektu (poprzez np. zmianę ilości i rodzaju poszczególnych badań); a także zaoszczędzi czas, który musiałby być przeznaczony na przepisywanie danych (np. z papierowych raportów terenowych).

Kontakt z nami

Siedziba spółki i biuro projektu:

al. Grunwaldzka 2 
82-300 Elbląg
NIP: 9662141916

REGON: 386715932

email: office@soildata.pl

biuro: tel. +48 85 307-08-81

tel. 502-180-637 (IT helpdesk) 

(spotkania możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu)

Projekt "SOILDATA - wdrożenie na rynek innowacyjnego programu do obsługi projektów geologicznych" realizowany jest ze wsparciem Funduszy Europejskich, działanie 1.1.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem projektu jest wdrożenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego oprogramowania dla specjalistów geotechników i geologów inżynierskich. 
Planowanym efektem przedsięwzięcia będzie przygotowany nowatorski na rynku system pozwalający na kompleksowe zarządzanie projektem geologicznym. 

 
wartość projektu: 1 301 944.79 zł
dofinansowanie ze środków UE:  990 820.81 zł